Studiereeks 26 - VRWI Toekomstverkenningen 2025

Studiereeks, W&I policy

Met zijn Toekomstverkenningen 2025 wil de VRWI beleidsmakers een kader aanreiken ter inspiratie en bijsturing van bestaande en nieuwe beleidslijnen inzake Wetenschap en Innovatie. Met zicht op 2025 wordt Vlaanderen immers geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen. Het eindrapport beschrijft verschillende beleidsprioriteiten om deze uitdagingen succesvol aan te gaan.

 

De voorbereidende SWOT-analyse en rapport van IDEA consult zijn enkel digitaal beschikbaar (pdf); het eindrapport kan als Studiereeks 26 besteld worden. Per transitiegebied worden ook uittreksel uit Studiereeks 26 digitaal beschikbaar gesteld (pdf).

De VRWI vatte de bevindingen van zijn Toekomstverkenningen 2025 ook beknopt samen in de brochure Vlaanderen in transitie.