Eindrapport Independent Expert Group

Overige, Brussel
cover Eindrapport IEG

De Independent Expert Group (IEG) werd gezamenlijk opgericht door de VRWI en de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) met de bedoeling een gemeenschappelijke strategie uit te tekenen voor Vlaanderen en het BHG voor het O&O&I-beleid. Deze groep was samengesteld uit O&O&I-experten uit het BHG en uit Vlaanderen, en vertegenwoordigde de belangrijkste O&O&I-actoren.

Op basis van de sterktes en prioriteiten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door de IEG volgende thema's voor strategische samenwerking naar voor geschoven voor de langere termijn:

  • ICT en maatschappij
  • milieu en energie
  • duurzame mobiliteit en logistiek
  • medisch onderzoek en medische zorg
  • industriële transformatie door innovatie

 

Een strategische samenwerking kan volgens de IEG reeds op kortere termijn worden gefaciliteerd door het verwijderen van een aantal belemmeringen voor interregionale samenwerking.

Voor elk van deze hinderpalen heeft de IEG voorstellen voor remediëring geformuleerd: grensoverschrijdende investeringen in spin-offs, wederkerige erkenning van peer evaluatie in geselecteerde programma's, het komen tot gemeenschappelijke visies in België t.a.v. Europese materies, stroomlijnen van wetgeving tussen de regio's, interregionale samenwerking m.b.t. wetenschapscommunicatie, stroomlijning in de internationale communicatie over Brussel ...