Briefadvies 222 - Decreet siteakkoord ESA Redu

Advies, W&I policy
VRWI-Briefadvies 222 - Decreet siteakkoord ESA Redu

De VRWI formuleert in zijn briefadvies 222 geen verdere opmerkingen bij het voorontwerp van decreet houdende de instemming met het akkoord tussen het koninkrijk België en het Europees Ruimtevaartagentschap over het ESA-centrum in Redu.