Advies 224 Vlaamse prioriteiten voor optionele ESA-programma’s – ESA-ministerraad 2016

Advies, W&I policy
Cover advies 224

Op 1 en 2 december 2016 vindt de ESA-ministerraad plaats, waar de krijtlijnen voor het ruimtevaartonderzoek voor de komende jaren worden uitgezet en o.m. nieuwe optionele ESA-programma's worden opgestart. Het is de federale overheid die bevoegd is voor het ruimtevaartonderzoek in het kader van ESA, en die dus België vertegenwoordigt op deze ESA-ministerraad.

Met zijn advies wil de VRWI de federale overheid overtuigen meer in te zetten op die optionele ESA-programma's waarvoor Vlaanderen een sterk technologisch potentieel heeft, zodat de Vlaamse aanwezigheid daarin toeneemt. De raad schuift hiertoe een aantal prioriteiten naar voor, gebaseerd op een grondige analyse van de Vlaamse technologische sterktes en troeven.

Een VRWI-delegatie zal het advies eerstdaags persoonlijk gaan toelichten aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en federaal Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs.