Advies 223 Open Science voor een betere wetenschap met grotere impact

Advies, W&I policy
Cover Advies 223

Tijdens de EU Raad voor Concurrentievermogen van 27 mei 2016 heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd tot ‘Open Science 2020'. Opdat dit engagement geen dode letter zou blijven, moet de Vlaamse Regering van Open Science een topprioriteit maken met een ambitieus stappenplan en een toegewijde taskforce. In Advies 223 formuleert de VRWI aanbevelingen voor zeven prioritaire deeldomeinen van Open Science, waarmee de taskforce aan de slag kan, samen met de relevante stakeholders:

 

1. Open Access
2. Open Data
3. European Open Science Cloud
4. Citizen Science
5. Nieuwe metriek, indicatoren en incentives voor Open Science
6. Opleiding en vaardigheden
7. Open Science als middel voor snelle (Open) Innovatietrajecten