Advies 134

Advies, W&I-beleid
cover VRWB-advies 134

De VRWB juicht toe dat minister Lieten het wetenschaps- en innovatiebeleid prioritair stelt. Maar de Raad waarschuwt de voltallige Vlaamse Regering dat de verminderde investeringen in onderzoek en innovatie in 2009 en 2010 nefaste en onomkeerbare gevolgen zullen hebben voor de concurrentiepositie van Vlaanderen. Wil Vlaanderen een rol van betekenis spelen in de internationale context en de beoogde top-5 positie in Europa uit het Pact 2020 halen, dan moet de Vlaamse Regering nu onverwijld handelen. Het behalen van de 1%-norm in 2014, zoals opgenomen in het Pact 2020 en bevestigd in het Regeerakkoord 2009-2014, moet hierbij de doelstelling zijn. De Raad wijst er op dat dit een collectieve verantwoordelijkheid is van de voltallige Vlaamse Regering. En toch stelt de VRWB vast dat de sense of urgency uitblijft.

Het is absoluut noodzakelijk dat de Vlaamse Regering een meerjarenplan opstelt voor wetenschap en innovatie voor de regeerperiode 2009-2014, gekoppeld aan een meerjarenbegroting.

Het engagement van de minister om in te zetten op speerpunten vindt de VRWB zeer positief. Bij de keuze ervan dient wel zeer selectief te worden opgetreden, met als leidraad het clusterbeleid van de VRWB.