VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en bij uitbreiding aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Daarnaast is de VRWI ook een unieke ontmoetingsplaats en discussieforum voor experten en vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. De VRWI ondersteunt zo de strategische beleidsvorming in Vlaanderen.

Kerntaken

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie:

  1. Verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement;
  2. Voert onderzoek rond thema's inzake het strategische wetenschaps- en innovatiebeleid;
  3. Organiseert overleg in zijn Raad en commissies tussen stakeholders binnen het wetenschaps- en innovatiebeleid;
  4. Communiceert over zijn werking om de impact van zijn adviezen op het beleid en het werkveld te vergroten.

 

Gebaseerd op zijn decretale opdracht gaat de VRWI in zijn werkzaamheden steeds uit van volgende missie en visie:

Missie

Excellente en performante wetenschap en innovatie zijn bepalend voor welvaart en welzijn in Vlaanderen. Dit vraagt een efficiënt en doelgericht beleid.

Visie

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie wil met zijn advies impact hebben op het beleid om het omgevingskader vorm te geven en wetenschap en innovatie te stimuleren.

 

VRWI binnen de Vlaamse overheid

Als entiteit behoort de VRWI tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

Organigram departement EWI

Klik op de afbeelding om te vergroten