VRWI-colloquium 'Smart Specialisation' werd gesmaakt

De VRWI blikt tevreden terug en dankt u voor uw aanwezigheid.
Bekijk hier nog eens het programma en de presentaties.

Verwelkoming

  • Danielle Raspoet, secretaris VRWI

Gastsprekers

  • 'Smart specialisation: from academic idea to political instrument'

Prof. Dominique Foray, vicevoorzitter van de EU-expertgroep 'Knowledge for Growth'

  • 'Regional Policy: Investing in Europe's future with innovation strategies for smart specialisation'

Luisa Sanches, coördinator van het Smart Specialisation Platform EU

  • 'Slimme specialisatie: een nieuwe beleidshefboom?'

Prof. Koenraad Debackere, copromotor OESO-TIP project on Smart Specialisation Strategies

Vlaams antwoord op deze uitdaging

  • 'Bouwstenen voor een slim internationaal gericht kennis- en innovatiebeleid'

Dirk Boogmans, voorzitter VRWI

  • Panelgesprek - Moderator: Lisbeth Imbo

Frans Dieryck, essenscia Vlaanderen

Prof. dr. Johan Kips, UZ Leuven

Prof. Wim Vanhaverbeke, Universiteit Hasselt

Johan Van Helleputte, IMEC

Slotwoord

  • Ingrid Lieten, viceminister-president en Vlaams minister van Innovatie