Advies 224 Vlaamse prioriteiten voor ruimtevaartonderzoek binnen ESA

W&I policy

Op 1 en 2 december 2016 vindt de ESA-ministerraad plaats, die de krijtlijnen voor het ruimtevaartonderzoek voor de komende jaren zal uiteenzetten en o.m. nieuwe optionele programma’s zal opstarten. De VRWI vraagt de federale overheid om meer in te zetten op die optionele ESA-programma’s waarvoor Vlaanderen een sterk technologisch potentieel heeft, zodat de Vlaamse aanwezigheid erin toeneemt. Op basis van een grondige analyse van de Vlaamse technologische sterktes en troeven schuift de raad een aantal prioriteiten naar voor.

 

Zie publicaties.